සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD045-27
රහතන් වහන්සේලාට ඤාන විප්පයුත්ත සිත් පහලවේද?
රහතන් වහන්සේලාට ඥාන විප්පයුත්ත සිත් පහලවේද?අභිධර්ම පොත්වල සදහන් වන්නේ පුරුද්දක් වශයෙන් කරන ක්‍රියාවන් හිදී ඥාණ විප්පයුත්ත හිත් ඇතිවන බවයි. නමුත් බුදුන් වහන්සෙලාට එබදු ඥන විප්පයුත්ත හිත් ඇති නෙවන බව ඒබදු ග්‍රන්ත වල සදහන් වේ. සති සම්පජන්නයෙන් ජීවත්වන එබදු උතුමන් වහන්සේලාට ඥන විප්පයුත්තහිත් ඇතිවිය හැකිද?
06:27
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව