සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD045-17
දහසක් නයින් ප්‍රතිමණ්ඩිත සොවාන් ඵලය.
දහසක් නයින් ප්‍රති මන්ඩිත සොවාන් ඵලය පහදා දෙන්න.
02:54
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව