සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD045-15
අපගේ අනාගත නාම ගොත්‍රය.
බෝසතානන් වහන්සේට සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් ඉදිරියට සකස්වු භවයක් ඇතිබව විවරන ගත් පලමු අවස්ථාවෙදි ඒ බුදුපියානන් වහන්සේ දුටුසේක.අප වැනි අයට එවැනි භවයක් එතරම් ඉදිරියට සකස් වි තිබේද?
04:35
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව