සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD045-08
යෝගීන් වසර දහස් ගනන් සිටින්නේ කේසෙද?
සසර ඉර්දිපාද වඩා වසර දහස් ගනන් ජීවත්විය හැකිද?
21:49
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (20 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව