සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD045-07
යේ බ්‍රාහ්මණා වෙදගු ගාථාවේ තේරුම.
යේ බ්‍රාහ්මණා වේදගු ගාථා‍වෙ තේරුම සහ කර්මස්ථානයක් හැටියට භාවිතා කරන ආකාරය පහදාදෙන්න.
03:05
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව