සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD045-06
සොවාන් සහ ධයාන අතර වෙනස් කම්.
සොවාන් මාර්ගයට පත්වීමත් ධ්‍යානයට පත්වීමත් අතර ඇති සමාන කම් හෝ වෙනස් කම් මොනවාද?
12:08
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (11 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව