සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD044-41
මැරෙන්නට ප්‍රථම පටිසංධි විඤ්ඤාණය උපත සුදුසු පරිසරයකට සකස් කරයිද?
අයුක්ෂය කර මෙම මිනිස් භවයෙන් වෙනත් මිනිස් භවයක උපත ලැබීමට හේතු වන කෙනෙකුගේ පටිසන්දි චිත්තය අවසාන මාස කිපය තුලදී ඉදිරි භවයේ පටිසංදි විඤ්ඤාණයේ කර්ම ශක්තිය ලෙස ක්‍රියාත්මක විය හැකිද?
09:46
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව