සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD044-40
මෛත්‍රී භවනාවට මස් මාංස ගැණීම බලපාන ආකාරය.
මම බුද්ධානුස්සති භාවනාව සහ ‍මෛත්‍රී භාවනාව හැකි හැම අවස්ථාවකම කරමි.මගේ ශරීරයේ තිබෙන ආබාධයක් නිසා වෛදය උපදෙස් අනුව මට කරවල ආහාරයට ගැනිමට සිදුවිය. මෛත්‍රී භාවනාවට එම ආහාරය නුසුදුසු දැයි ධර්මානු කුලව පහදාදෙන්න.
22:24
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (20 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව