සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD044-39
සොවාන් අයකු අපාගත නොවීමට හේතුව.
සොවාන් වු අයකු අතින් පව් සිදු වුවත් අපාගත නොවීමට හේතුව පහදා
දෙන්න.
06:10
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව