සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD044-36
පංචවිද නෙයිය මණ්ඩලය.
බුදු පියානන් වහන්සේගේ සර්වඤතා ඤාණයෙන් පිලිබිගු වන සංඛාර, විකාර, ලක්ඛන, නිර්වාන, ප්‍රඤප්ති යන පංචවිදී නෙයිය මංඩලය විග්‍රහ කරදෙන්න.
06:19
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව