සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD044-35
නිවනට උපනිශ්‍රයවන සංගීත රටාවක් ඇද්ද?
සංගීතයෙහි ගැබුරු සමාධි වලට ස්වර රටා වලට තීක්ෂන ලෙස සමාධිය ඇති අප හට එම සංගීත රටා ඇසීමෙන් එම රටා වලට අදාල ගති වලට නිරායාසයෙන් යොමු වේ. භයන්කර ශාන්න රාග නිවන් සුව අත් දැක්ක අප හට නිවනේ ගතියට හිත යන ශබ්ද මොනවාද? ස්වර රටා කවි ගායනා ඇද්ද? එයින් නිවන් සමාධියට යා හැකිද?
26:05
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව