සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD044-18
පිරිත් සිංහලෙන් සඡ්ඡායනා කිරිම.
අද සමාජයේ පිරිත් සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර සච්ජායනා කිරීමට සිරිතක් කොට පවති. මෙහිදි පිරිතක ඇති නියම ගුනය ලැබේද?
24:44
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව