සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD044-13
විමසා නොබැලීම අසහනයට හේතුවේ.
ග්‍රහ අපල සදහා බෙෘද්ධ වන අපට හිංදු කෝවිල් වල පවත්වන පූජාවලට සහභාගී වීමෙන් කරනු ලබන්නේ තමාගේ ආගමට කරනු ලබන නිග්‍රහයක්ද? නාඩි වාක්‍ය වැනි පලාපල දැක්වීමේදී මෙවැනි පුජාවන් තැබීමට කියනු ලබයි.
13:15
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව