සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD044-08
මෙත්‍රී කර්මස්ථානයකින් සතර සතිපට්ටානය වැඩෙන හැටි.
මෛත්‍රී කර්මස්ථානයක් වඩන විට සතර සතිපට්ටානය වැඩෙන ආකාරය පහදා දෙන්න.
04:18
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව