සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD043-57
විපාක දුන් කර්මයට කුමක් සිදුවේද?
කර්මයක් කර විපාක දෙන තුරා එම ශක්තිය දරන අවස්ථාවේ තිබි විපාක දේ. කර්මයක් විපාක දි අවසන් වු විට පෙරදී සිදුකල කර්ම ශක්තිය අවසන් වේද?
05:35
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව