සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD043-51
සබ්බ කාය චතුර්ථ කයට සම්බන්ධ වන ආකාරය.
සබ්බ කාය චතුර්ත කායට සම්බන්ධ වන ආකාරය පහදා දෙන්න.
06:14
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව