සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD043-46
අල්ලා සිරකෙරූ බූතආත්ම නිදහස්වේද?
ප්‍රේත බූත ආත්ම අල්ලා සමහරු කොන්ක්‍රීට් දමති. එම ආත්ම වල සිටින සත්වයින්ගේ අකුසල කර්ම ගෙවී අවසන් වුවහොත් කොන්ක්‍රීට් වලින් මිදිය හැකිද?
05:05
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව