සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD043-45
එල්ලා මැරීමකදී පව් සිදුවන්නේ කෙසෙද?
නියම වු මරන දඩුවමකින් එල්ලා මරන අයකුගේ ප්‍රාන ගාතයේ කර්මත්වය ඇත්තේ නඩුකාරයාටද අලුගෝසුවාටද ඡේලර්වරුන්ටද විය හැක.ඔවුන්ට ප්‍රාන ගාත අකුසලයක් සිදුවිය හැකිද?
06:32
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව