සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD043-38
සෝදා නා පිරිසිදු වීම.
පෙහෙවස් සමාදානයට පෙර හිස් සෝදා නා පිරිසිදු වී පේවී පිරිසිදු සුදු වත ඇද පොරවා යනුවෙන් කෙරෙන පූර්ව කෘතය යෙහි දහම් අරුථ පහදා දෙන්න.
08:24
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව