සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD043-28
ගෙදරදී පිං දීම පිලිබදව.
ගෙදරදී බුදුන්ට මල් පහන් පූඡා කර මිය ගිය ඥාතින්ට පිං දිම සුදුසුද?
07:29
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව