සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD043-21
කර්මයට විපාක දීමට පරිසරය සැදෙන හැටි.
කර්මයක් විපාක දීමේදී කර්මය නිසා විපාකයට පරිසරය හැදෙනවාද නැතිනම් විපාක පරිසරය හදා ගැනිම නිසා කර්මය ඇදී එනවාද?
11:57
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (11 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව