සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD043-19
ආවර්ජනා කල යුත්තේ කුමක්ද?
ආවර්ජනා යන්නෙන් අදහස් වන්නේ භාවනාව නම් මෙයින් නිවැරදි කුමක්ද?
16:33
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (15 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව