සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD043-18
වහා වහා දිරායන රූපය.
උත්තරා මෙහනින් වහන්සේට දෙශ්නාකල ධර්මයේ සදහන් වහා වහා දිරායන රූපය කුමක්ද? විස්තර කර දෙන්න.
25:19
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව