සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD043-15
නිවනට මග වැඩිය යුතු ආකාරය.
ආර්ය ධර්මය ඇසු කෙනෙකුට ඒ දහම් නැවත නැවත ආවර්ජනා කිරීම සතර ඉරියව්වේම කලහැකිය. එසේ දවස පුරා ආවර්ජනා කරමින් ඉන්නා කෙනෙක් මහත්ඵල මහානිසංස භාවනාවක් කරන්නෙක්ද?
1:26:42
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව