සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD043-14
මූලික කර්මජ රූප තුලින් සත්වයකුගේ රූපය සැදෙන ආකාරය.
සත්වයකුගේ පටිසන්දියේදී මුලින්ම පහල වන කාය දසක, භාව දසක, වස්තු දසක රුප තුනකින් යුතු කර්මඡ රූපය භ්‍රමනය හා පරිභ්‍රමනය ක්‍රියා කාරිත්වය, එම ජාතියට අයත් රූපය සෑදීමට, එය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය ගැන විස්තරයක් කර දෙන්න.
07:37
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව