සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD043-13
පොහොසත් බව අසාධාරනයක්ද?
මිනිසුන් අතර සමහර අයට වතු අක්කර 50,60 තිබෙනවා.සමහර අයට යාන වාහන තිබෙනවා. සමහර අයට අධික මුදල් තිබෙනවා. නමුත් සමහර අයට එදා වේලවත් කන්න නැතිව දුෂ්චරිතවත්ව ජිවත් වෙනවා. මේ සියල්ලම අසාධාරනයට ගොඩ ගසාගත් දේවල් නොවේද?
23:53
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව