සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD043-11
ජාති සංජාති...ආයතනං පටිලාබෝ විග්‍රහය.
සත්වයකුගේ උප්පත්තියේ විස්තර කරන අවස්ථාවේ දැක්වෙන ජාති, සංජාති, ඔක්කන්ති, අබි නිබ්බන්ති, කන්දානං පාතුබාබෝ, ආයතනං පටිලාබෝ යන අවස්ථා උදාහරන සහිතව පැහැදිලි කර දෙන්න.
10:00
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (9 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව