සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD043-10
චිත්තක්ෂනයක කර්මඡ රූප.
චිත්තක්ෂනයක උත්පාද, තිති, භංග යන සෑම අවස්ථාවකම කර්මඡ රූප ක්‍රියාත්මකවේ. පැහැදිලි කරදෙන්න.
06:18
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව