සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD043-09
චුති සිතෙහි අන්තිම බවාංග දෙක.
චුති සිත්තයක 14 වැනි චිත්තක්ෂනය 15 වැනි චිත්තක්ෂන‍යේ පටිසන්දිය වේ. එවිට ඉතිරි භවාංග දෙක අයත්වන්නේ සත්වයා ජීවත්වන විට තිබූ භවාංගයටද, නැතිනම් අලුතින් හට ගත් භයවාංගයටද?
11:43
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (11 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව