සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD043-07
සියල්ලට කර්මය මුල්වේද?
කම්මස්ස කෝමි, කම්ම දායාදෝ, කම්ම බන්දු, කම්ම පටිසරන ආදී වශයෙන් යම් කිසි දුකක් හට ගනිද්දී ඒවා අතීතයේ කරන ලද කර්ම අනුව සිදුවේද?
06:36
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව