සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD043-04
නොපෙනෙන ලෝකයේ රෑකඩ.
වයස අවු10 පමන දරුවකු ඉන්නවා ඔහු ලෝක 3ක සිටින බවත් ඉන් දෙකක් ජරා පහත් ලොක බවත්, එකක් පමනක් හොද ලෝකයක් බවත් පවසනවා. නරක ජරා ලෝක වලට වැටුනාම එයින් ගැලවි හොද ලොකයකට පැමිනිමට නම් ඔහුගේ අම්මා ලවා මෙහි පහද සදහන් දැ කරන්නයයි බලකරනවා. 1දවසනට වාර 20,30.උඩදමන්න.2දැක්කට කමක්නැහැ.3වතුර ගෙන ඇස්සේදීම, මේවා පහදා දෙන්න.
25:37
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (23 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව