සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD042-55
මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතුව
මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතුව නම් ලෝකයේ ආකාර ලිංග නිමිති උද්දේස ප්‍රඥප්ති ආදි වශයෙන් හදුන්වන ආකාරයන්ගේ ආකාර වශයෙන් වටහා ගැනීමට හේතු වන මූල වැටහීම් මාත්‍රයයි ඉරිදා රිවිර පත්‍රයේ සදහන්විය.මේ කොටස සරලව පැහැදිලි කරදෙන්න.
10:30
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව