සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD042-52
බූතයන්ට යථාර්තය පැරදවිය හැකිද?
අනවින කොඩි වින ශක්ති බලපෑම් නිසා අමනුෂ්‍ය බලපෑම ක්‍රියාත්මක වන පරිසරයක් තුල අමනුෂ්‍යයින් විසින් විවිධ බලපෑම් පාප අරමුනු ඇති කරයි. ආර්ය මාරගයට බදා කරයිද? එම ශක්ති ඉක්මවා යෑමට තරම් මාර්ගය වැඩී නොමැති නිසා මනංච පටිච්ච ධම්මේච උප්පච්චති මනො විඤ්ඤාණං යන සිද්ධාන්තය අනුව අකුසල කිරීමේ ශක්ති නිපදවන්නේද?
06:48
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව