සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD042-51
අත් බැව් වල නිස්සාරත්වය.
අත් බැව් වල නිස්සාරත්වය.
27:15
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව