සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD042-49
ඇස ඇවිල ගත්තේය කර්මස්ථානය.
ඇස ඇවිල ගත්තේය රූපය ඇවිල ගත්තේය යන කර්මස්ථානයේ ඇවිල ගත්තේය විත්‍රහ කර දෙන්න.
22:06
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (15 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව