සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD042-46
ලෙල්ල සහ කටුවට රස වැටිම.
ලෙල්ල සහ කටුවට රස වැටිම යනු.
44:35
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව