සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD042-27
කාම ලෝක අනාතයි විග්‍රහය.
පහත සදහන් කර්මස්ථානය විග්‍රහ කර දෙන මෙන් ඉතා කරුනාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි. කාම ලෝක අනාතයි, රූපලෝක අනාතයි අරූපලෝක අනාතයි, සියලු ලෝක අනාතයි.....
10:49
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව