සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD042-23
සම්‍යක් දෘෂ්ටික යන්නෙහි තේරුම.
සම්‍යක් දෘෂ්ටික යන්නේහි තේරුම පහදා දෙන්න. කෙනෙකු මියගිය පසු පාන්සකූලය දීම මිතයා දෘෂ්ටියක්ද?
12:03
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (8 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව