සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD042-13
කසින සහ ආනාපාන භාවනාවෙන් නිවන් දැකිය හැකිද?
ඔබ වහන්සේ විසින් රචිත නිවන් දකිමු යන පොතේ එහි සදහන් වන පරිදි කසින භාවනාව (මැටි, ඡලය, ගින්න..) අරමුනු කරගෙන සහ ආනාපාන සති භාවනාව කරගෙන නිවන් දකින්න බැරිබව සදහන් කර ඇත. එසේ නම් බුදුන් බුදුවන විට වැඩුවේ ආනාපාන සතිය බවත් ආනාපාන සතිය වැඩිම ඉක්මන් කර සිත එකග කර ගත හැකි බවත් රථ විනීත සුත්‍රය සහ තවත් බෝහෝ සුත්‍ර වල ආනාපාන සතිය බුදුන් විසින් වර්නනාකර ඇති බවත් අපි දනිමු.
21:30
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව