සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD042-09
ඇත නැත සංකල්පය.
කරන කෙනෙක්, කරවන කෙනෙක්, විදින කෙනෙක්, විදවන කෙනෙක් නැත බව ධර්මයේ සදහන් වෙනවා. පැහැදිලි කර දෙන්න.
14:50
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව