සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD042-06
සං ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය.
සං කියන චිත්ත ශක්තිය ඇතිවන ආකාරය සහ එය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පහදා දෙන්න.
07:53
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව