සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD042-05
සමථ භාවනාව ප්‍රාතිහාර වලට අවශ්‍යද?
කසින භාවනා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ඇයි? කසින භාවනා කරමින් විවිධ ඉර්දි ප්‍රාතිහාර කිරීමේ ශක්තිය අවශය වනවා නේද? තව කෙනෙකුට ධර්ම දේශනා කර ඔහුව දමනය කර යහමග පෙන්වීමට අවශය වෙනවා නේද? ඒ නිසා කසින භාවනා කිරීමේ වරදක් තිබේද?
12:25
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව