සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD042-03
කල්ප විනාශය.
අපි නිවන් දකිමු තුන් වන ග්‍රන්තයෙහි 2012 -12- 21 වන දින ලෝක විනාශයක්, කල්ප විනාශයක් ගැන සදහන් වේ. ඒ පිලිබදව විස්තරයක් කරදෙන්න.
12:21
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව