සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD042-02
දැනෙන දෙය නුවනින් බැලීම.
ආනාපාන සතිය වැඩීම ඉක්මනින් සිත එකග කර ගෙන ගත හැකි බවත් බුදුන් විසින් ‍දේශනා කර ඇති බවත් දනිමි. ආනාපාන සතිය වඩමින් යන විට ශරිරයේ සෛල ඇතිවිම ක්ෂනයෙන් නැතිවීම දකින්නට ලැබීම මාගේ ප්‍රායෝගික අත්දැකිම බවත් කියමි.
20:38
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව