සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD041-51
දැකීම සහ අත්දැකීම.
සියලු කායයන් සරු යයි ගැණීම සත්කායදෘෂ්ටිය නිසා ඇතිවේ.එසේ සරු යයි ගැනීමම සියලු කෙලෙසුන් නැසීමට හේතු වන බවත් දැනේ. එසේ නම් එතන දීම රහත් තත්වයට පත්වෙලා නේද?
09:56
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව