සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD041-50
ධර්ම මාර්ගයේ සිටින අයකු මත්පැන් බීම.
ධර්ම මාර්ගයේ සිටින සමහර පුද්ගලයන් මිතුරන් සමග සමහර අවස්ථාවල මත් පැන් පානය කරයි. ඔහුට එය වැරද්දක් බව නොවැටහෙන බවත්, ඔහුට ධර්ම මාර්ගයට වන බාදා හා එයින් ඔහුට වන හානිය වටහා දෙන්න.
11:15
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව