සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD041-47
ගැටීම සමුප්පන්න වන හැටි.
පටිච්ච සමුප්පන්න යනු එකතු වෙන් බැදීම නම් ගැටීම පටිච්ච සමුප්පන්න වන හැටි උදාහරන සහිතව පහදා දෙන්න.
04:44
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව