සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD041-46
යද නිච්ච්ං....විග්‍රහය
යදනිච්චං තං දුක්කං යං දුක්කං තද නත්තා යන්නෙහි තේරැම විග්‍රහ කර දෙන්න.
13:37
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (9 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව