සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD041-41
සතර ඉර්දිපාද විග්‍රහය.
චන්ද, චිත්ත, විරිය, වීමන්සා යන ඉර්දිපාද ධර්මයන්ගෙන් අදහස් කරන්නේ ඉර්දි ප්‍රාතිහාරයන්ද?
06:52
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව