සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD041-39
පෙන පිඩුව අසාරයි ..ත්‍රිලක්ෂනයට දමා බැලීම.
පෙන පිඩුව අසාරයි රූපය අසාරයි ත්‍රිලක්ෂනයට දමා බලන හැටි පහදා දෙන්න.
27:35
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව